Voor hond en mond

Laakdal aan het woord

De site van het voormalig voetbalterrein in de Heikantstraat in Eindhout werd in 2012 een eerste keer aangepakt. Op de plaats waar jarenlang gevoetbald werd en een kantine stond, werd een graspleintje aangelegd met een dolomietpaadje (oostzijde en locatie voor gewenste hondenlosloopzone), een zone met bosaanplant aan de noordzijde, een aantal hoogstamfruitbomen (west) en een sneukelbosje vooraan het perceel (zuid). Langs de halfverharde toegangsweg tot de zendmast achteraan het perceel, werd een bomendreef aangeplant. Enkele jaren later werd vooraan en achteraan het perceel een bomenrij van haagbeuk en plataan aangeplant als visuele buffer voor de achterliggende industriezone. Hoewel alle aanplantingen jaren geleden werden uitgevoerd, heeft deze nog steeds veel moeite om goed uit te groeien. De droge zomers en de arme en verdichte ondergrond (voetbalveld) spelen hierin ongetwijfeld een belangrijke rol. Het parkje wordt momenteel weinig bezocht. Nochtans heeft het veel potentieel om een fijne ontmoetingsplaats te worden voor de buurt.

Het gemeentebestuur wenst het westelijke deel om te vormen tot voedselbos en het oostelijke deel tot hondenlosloopzone met ecologische waarde (eventueel uitgebreid in het bos). Bovendien wordt een recreatieve verbinding met omliggende kleinere bospercelen beoogt, o.a. langs autosnelweg.

Wat zeggen onze experten?

1.     Betrek je burgers

Participatief ontwerpen kan mogelijk de sleutel zijn tot meer betrokkenheid en actiever gebruik van deze plek. In alle participatieve processen is het noodzakelijk je burgers zo snel mogelijk (lees: bij de start) te betrekken. Aangezien er al een verregaande invulling van de percelen gebeurd is, ben je iets beperkter in je opties. De vraag aan de burgers zal alleen kunnen gaan over de invulling van het perceel daar waar er nog flexibiliteit is. Het participatieve luik zal daardoor eerder gaan over wat burgers en omwonenden nog nodig hebben om het perceel effectief te gaan gebruiken als plek voor ontmoeting en ontspanning. Leer de buurt kennen, zowel de bewoners en hun mening als de sociale dynamieken die er al dan niet zijn.

Wat zijn daarbij bedreigingen of nog gemiste kansen? Waarom geen peter- of meterschap om de boel in goede banen te leiden? Welke verenigingen wil en moet je bereiken?

2.     Pimp de plek

Het graven in de historiek van een plaats levert vaak meer op dan alleen straffe verhalen. In dit geval zijn er mogelijks leuke verhalen te sprokkelen over de voetbal van vroeger en de gebeurtenissen in de kantine? Zijn de bewoners vragende partij om de kantine nieuw leven in te blazen, maar dan niet in het teken van voetbal, maar wel van natuur door bv. de inrichting als ecologische buiten-bar die op gewone werkdagen als rustplaats kan dienen. Of als tentoonstellingsruimte, of… . Verder kunnen doe- en belevingselementen een belangrijke aantrekking vormen.

Denk samen met je burgers goed na over de functies die je wil realiseren op deze beperkte oppervlakte en maak keuzes waar nodig met aandacht voor een huisstijl inzake gebruikte materialen.

3.     Voedselbos

Een voedselbos komt naar alle waarschijnlijkheid niet in aanmerking als boscompensatie. Neem best contact op met de beleidsadviseur AVES van het Agentschap voor Natuur en Bos voor uitsluitsel.

Een voedselbos aanleggen vraagt kennis en begeleiding. Op de pagina met nuttige links kan je info en contacten hiervoor terugvinden.

De verdichte bodem is hierbij wel een heikel punt. Vooreerst zou je best een bodemonderzoek laten uitvoeren. Het diepgronden van de bodem vóór aanplant en het aanbrengen van een compostlaag is aan te bevelen. Een mulchlaag om de stam heen rijkt de bodem aan en beperkt vochtverlies tijdens warme periodes. Op je vraag inzake spreiding in de tijd van verschillende aanplantingen, kan je best advies inwinnen bij specialisten. Sommigen planten alles tegelijk aan, andere eerst de boomlaag om later pas de struiklaag te planten.

4.     Hondenlosloopzone

Let op met mogelijke tegenkanting voor hondenlosloopzones. Hoewel deze plaatsen meestal een erg actief sociaal gebeuren zijn, zijn er ook vaak omwonenden en gebruikers tegen gekant. Informeer, luister en maak goede afspraken.

5.     Toegankelijkheid

Is een veilige oversteek van de Heikantstraat onder de vorm van een verhoogd plateau een optie? Die zou kunnen uitgeven op de toegang tot de zone die dan een duidelijke poortfunctie krijgt. Ook een fietsenstalling vergroot de poortfunctie.

Nuttige links en informatie

Wil je jezelf laten inspireren om je publieke ruimte een kwalitatieve invulling te geven? Je weet niet goed hoe je hieraan moet beginnen? Neem zeker hier een kijkje!