Meer “wow” voor de wouwerstraat

Retie aan het woord

De wijk Hodonk werd eind jaren 1970 ontwikkeld. Aangezien er vooral op jonge gezinnen gemikt werd, is een relatief groot speelplein (1 ha) ingebed in de wijk. Omwille van het veranderende demografische patroon werd er de laatste 20 jaar niet meer geïnvesteerd in speeltoestellen zodat er nu enkel nog een voetbalveldje, een basketveldje en een grasveld overblijft. De laatste jaren begint de demografische situatie in de wijk opnieuw te veranderen. Een instroom van jonge gezinnen in combinatie met grootouders waar kleinkinderen op bezoek komen, heeft de vraag tot herontwikkeling van het speelpleintje opnieuw op tafel gebracht.

Het speelpleintje zelf wordt bij voorkeur ingevuld met natuurlijke spelelementen en -aanleidingen, eerder dan met speeltoestellen. Daarnaast moet er ruimte zijn voor volwassenen om elkaar te ontmoeten in een groene omgeving.

In de directe omgeving van het speelpleintje liggen nog enkele percelen die ingebed kunnen worden en een natuurlijke speelomgeving via (bestaande) trage verbindingen. De scoutslokalen sluiten aan op twee kleine bospercelen die in eigendom zijn van de gemeente. Daarnaast is er een speelbos in eigendom van Agentschap Natuur en Bos en beschikt het gemeentebestuur over een groot bosperceel (3 ha) tussen de fietsverbinding Grachtstraat en de Colateur. Aangezien het niet om waardevol bos gaat, is het perceel geschikt om spelelementen te integreren. Concepten zoals ‘Wildernis’ waarbij kinderen veel vrijheid krijgen om via speelaanleidingen zelf aan de slag te gaan kunnen toegepast worden op deze locatie.

Concrete vragen

  • herinrichting bestaand speelterreintje als natuurlijke speel- en buurtplek
  • herinrichting bosperceel Grachtstraat als wildernis-speelbos
  • verbinden van speelzones om tot een aantrekkelijk geheel te komen voor verschillende leeftijden

Wat zeggen onze experten?

1.     Betrek de buurt erbij

Je geeft aan dat de demografische samenstelling in de wijk Hodonk de laatste jaren terug begint te veranderen. Dit – gecombineerd met de aard van jullie case – is een uitgelezen kans om de buurt een stem te geven en kennis te kunnen maken met elkaar en hun directe omgeving. Bereid je traject goed voor en denk na over je doelstellingen, de rolverdeling, de budgetten, de flexibiliteit, … vóór je naar de burger stapt.

Onderzoek ook hoe de demografie van de wijk aan het veranderen is. Welk profiel heeft de nieuwe bewoner? Welke behoeften leven er? Waarvoor gebruiken ze de open ruimte rondom en in de wijk? Welke sfeer heerst er?

Zet in op een intergenerationele aanpak en invulling van de terreinen om de wijk beter bestand te maken tegen toekomstige demografische evoluties. En denk daarbij ook aan de noodzaak die tieners voelen om aan het blikveld van hun ouders te kunnen ontsnappen.

2.     Een netwerk van verschillende plekjes

De verschillende plekjes die onderwerp zijn van deze case liggen ruimtelijk niet zo ver van elkaar. Denk daarom goed na over een goede en veilige verbinding tussen deze plaatsen zodat jonge kinderen zich makkelijk door het gebied kunnen bewegen. De buurt kent verschillende doodlopende straten. Dit kan beperkend werken, maar heeft ook een voordeel aangezien spel en ontmoeting ook in de straat zelf kan georganiseerd worden als gevolg van het verkeersluwe karakter ervan.

Door de zones te verbinden creëer je evenwel kansen voor de ontwikkeling van een korte groene buurtwandeling met focus voor ontmoeting en spel.

Doordat de case zich daardoor niet beperkt tot één locatie binnen de wijk denk je dus best na over een harmonisch geheel.

3.     Houd het natuurlijk!

Laat een bos een bos zijn en beperk de infrastructuur tot het strikt noodzakelijke. Een bos wekt in zijn hoedanigheid voldoende inspiratie en creativiteit op. Je kan hierop wel aansluiten door aandacht te hebben voor water, klimelementen, aanleidingen voor de bouw van kampen, enz… . Het bestaande speelterreintje aan het einde van de Wouwerstraat, wat momenteel een grasplein is, biedt mogelijk ook kansen voor vergroening om zo ook beter aan te sluiten op de bossen rondom. Dit zou best ook onderwerp zijn van een buurtoverleg.

Enkele opties hiervoor zijn speelgroen, de inrichting van een “tiny forest”, een voedselbos, pluktuin of boomgaard, een hangplek “teens only”, enz… Voor inspiratie en voorbeelden, neem zeker hier (link) een kijkje.

Nuttige links en informatie

Wil je jezelf laten inspireren om je publieke ruimte een kwalitatieve invulling te geven? Je weet niet goed hoe je hieraan moet beginnen? Neem zeker hier een kijkje!