Game, set, match

Heist-op-den-Berg aan het woord

Ter hoogte van de Leopoldlei 81 in het centrum van Hallaar (Heist-op-den-Berg) ligt een oud betonnen tennisveld (+- 1500 m²). Dit veldje ligt al enige tijd te verkommeren en biedt geen meerwaarde meer voor de omgeving. Het veld ligt achterin in woonuitbreidingsgebied, geflankeerd door het Cultuurhuis van de gemeente langs één kant en woningen langs de andere kant. In het Cultuurhuis is een academie gevestigd, maar ook de fanfare en Natuurpunt. De lokale tafeltennisclub heeft ook een flankerend clubhuis en iets verderop vinden we de vrije basisschool terug. Het terrein heeft heel veel potentieel om voor vele types van mensen in deze lokale gemeenschap een meerwaarde te kunnen bieden. Het bestuur heeft pas beslist om het terrein te laten ontharden. De beton wordt opgebroken en er wordt een tijdelijk invulling aan het terrein gegeven. Het terrein zal worden ingezaaid met een bloemenakkermengsel. Zo kan het al een rol spelen in hemelwaterinfiltratie en klimaatadaptatie. Het is de bedoeling dat deze 2 aspecten behouden dienen te blijven. In een volgende stap die in het jaar 2021 staat gepland zal er door middel van een participatief traject worden besloten wat de permanente invulling zal worden. Graag hadden wij de experten om hun ideeën en hulp gevraagd inzake het opzetten van dergelijk traject en en concrete invulling van dit perceel.

Wat zeggen onze experten?

1.     Thumbs-up voor participatie

Goed dat het bestuur zelf de keuze maakt om burgers te betrekken bij de uiteindelijke invulling van het voormalig tennisveld! Dat er enkele criteria reeds vastliggen kan tegelijkertijd helderheid bieden, maar ook beperkend werken.

Wat die helderheid betreft, enkele ankerpunten:

  • Baken je onderwerp vooraf goed af.
  • Bepaal je doelen en de mate waarin burgers deze mogen aanpassen, beslissen.
  • Ga na wie je wil en moet betrekken, ook in functie van de ruimere omgeving. Omwonenden zijn een evidentie, maar mensen uit de ruimere buurt die een speciale (historische) connectie met de plaats hebben, kunnen vaak verrassende insteken toevoegen.
  • Denk na over tijd en middelen en investeer deze in de juiste dingen.
  • Welke rol nemen burger en gemeente op?

Wees goed geïnformeerd over wat er leeft bij de burgers. Reik desnoods inspirerende voorbeelden van elders aan om de creativiteit aan te wakkeren. Ga dus nooit met een “lege geest” naar de burger, maar blijf “open-minded”.

2.     Vergroening

De te behouden aspecten ‘hemelwaterinfiltratie’ en ‘klimaatadaptatie’ impliceren dat je sowieso richting een vergroening wil evolueren. Het concept van kleine wildernissen is op maat van jullie initiatief. Het Agentschap voor Natuur en Bos begeleidt gemeentes in de ontwikkeling van dergelijke mini-woudjes, maar ook andere partners zoals Bos+ en/of de bosgroepen kunnen een rol spelen. Dergelijk bosje kan ook eetbaar groen herbergen, er kunnen rustplaatsen ingericht worden of educatieve elementen als bijenhotels, nestkasten, egelhuisjes, enz…

3.     Een warme, publieke kamer

Vergroening is één aspect, maar onlosmakelijk verbonden met de ligging van het perceel zal de plaats sowieso ook een sociaal verbindende functie hebben. Wat dit precies moet zijn, komt voort uit het participatief traject. Wij als experten denken bijvoorbeeld aan: een kruidentuin, broodoven, eten uit servies gemaakt in de academie, feestdecoratie gemaakt op de school, een uiteenzetting over eetbare paddestoelen of bloemen van Natuurpunt, een optreden van de lokale fanfare, een multifunctionele constructie in het groen voor kleine optredens, poëzie, een studiedag, een buitenklas, outdoorcinema, tentoonstellingen, een samentuin, pop-up zomerbar, enz…

4.     Denk na over de toegang tot de site

Een belangrijk aspect is de poortfunctie. Hoe kunnen mensen de site betreden en is deze toegang zichtbaar en aantrekkelijk? Wakkert ze de nieuwsgierigheid van passanten aan? Denk maar aan winkeletalages die een gelijkaardige doelstelling hebben. Maar ook de toegang vanuit de ruimere omgeving is belangrijk. Is de site vlot en veilig bereikbaar te voet, met de fiets,…?

5.     Toekomstige uitbreidingsmogelijkheid?

Zonder te weten wie de eigenaar is van het zuidelijker gelegen beboste perceel is, is dit wel een interessante en strategische toevoeging voor de site. Misschien zijn hier mogelijkheden naar uitbreiding van de site toe, mits juiste afspraken. Bovendien biedt deze uitbreiding misschien ook extra mogelijkheden om een betere toegang tot de site te realiseren.

Nuttige links en informatie

Wil je jezelf laten inspireren om je publieke ruimte een kwalitatieve invulling te geven? Je weet niet goed hoe je hieraan moet beginnen? Neem zeker hier een kijkje!