Een park met pit

Retie aan het woord

Het gemeentepark ligt centraal in het centrum van Retie en bestaat uit een groot grasveld dat omgeven wordt door beplanting, een centrumparking en de (achter)gevels van gemeentelijke gebouwen. In het Masterplan ‘Re10, dorp met een plan’ wordt aangegeven dat de gemeentelijke dienstverlening zo veel mogelijk geclusterd wordt rond het gemeentepark en dat de achtergevels moeten veranderen naar voorgevels zodat het park nog aantrekkelijker wordt. Momenteel hebben de gemeentelijke basisschool, sporthal Boesdijkhof, kinderopvang Kikoen, gemeenschapscentrum Den Dries, het Sociaal Huis en het gemeentehuis al een plekje gevonden rond het gemeentepark. De bibliotheek en de lokale politie worden de volgende jaren bij voorkeur eveneens geïntegreerd op de site.

De kern van het gemeentepark wordt gevormd door een grasveld met speeltuin. Het grasveld wordt tijdens de schooluren intensief gebruikt door de gemeenteschool. De speeltuin wordt ook tijdens weekends en vakanties gebruikt door (jonge) kinderen, maar de volledige site nodigt nog te weinig uit om langer te verblijven. Natuurlijke speelelementen en spelaanleidingen, aantrekkelijke verblijfsplekken voor volwassenen en afgeschermde hangplekken voor tieners maken het gemeentepark aantrekkelijker voor een groot deel van de bevolking.

Tussen het gemeentepark en het gemeentehuis ligt een grote centrumparking. De parkingfunctie moet behouden blijven aangezien de parkeerplaatsen op de markt op middellange termijn (2025-2026) verdwijnen bij de heraanleg van het marktplein.

Concrete vragen

  • kan de parkfunctie sterker belevingsvol opgeladen worden voor verschillende doelgroepen?
  • hoe verbinden we de verschillende gemeentelijke gebouwen met het park zodat een aantrekkelijk geheel ontstaat?
  • hoe vergroten we de verkeersveiligheid aan de schoolpoort zonder de parkeerfunctie van de centrumparking in het gedrang te brengen.
visie op het gemeenteparkt masterplan “Re10, dorp met een plan”

Wat zeggen onze experten?

Aan Retie: Bekijk dit project samen met jullie andere case “een hedendaagse pastorie”.

1.     Verbinden

Het is belangrijk om de verschillende omliggende functies te openen naar het park zodat ze er ahw hun voordeur te hebben. Die verbinding kan op verschillende manieren verwezenlijkt worden. Denk aan o.a. beplanting, hagen of groenslingers, gebruikte materialen voor (half)verhardingen of juist het gebrek eraan door te ontharden, spelelementen, … . Aangezien het park een ruimere gemeenschapsfunctie heeft of moet krijgen dan enkel voor de aangelande buurt, moet ook nagedacht worden over prikkelende en veilige verbindingen met de omgeving. Ook de inhoudelijke link met de school, het gemeenschapscentrum Den Dries en de sporthal mag niet vergeten worden. Let op dat je door verbindende structuren de evenementenfunctie van het centrale plein niet hypothekeert.

2.     Mobiliteit

Het is jammer dat je nog door een woonstraat (Driesstraat) en langs de toegang van de school kan passeren om de centrumparking te bereiken terwijl er via GC Den Dries een veiliger alternatief is. Graag verwijzen we daarom naar het project “School-straten” in Hoogstraten die een gelijkaardige problematiek succesvol aangepakt hebben.

Misschien is het zinvol om de mobiliteit te herbekijken op vlak van parkeerbeleid en trage weggebruikers. Je kan je daarbij ook de vraag stellen of de parking op de site de verbinding (zie boven) van het park met de omliggende gebouwen niet in de weg staat.

We mogen verder niet vergeten dat verkeersveiligheid in belangrijke mate gekoppeld is aan het menselijk gedrag. Door gebruikers van de parking te betrekken en te informeren kan je de situatie veiliger maken.

3.     Een groene toekomst voor het huidige plein, van en voor burgers

De vele openbare en private belangen die aansluiten op het park, vragen om een participatieve aanpak. De invulling van een belevingspark is bij uitstek iets dat je met de buurt bespreekt. Ga in dialoog en detecteer via kennismaking de wensen en bedreigingen die er leven. Organiseer informele, prettige en creatieve denkmomenten. En vergeet zeker geen mensen te betrekken die elders wonen maar wel (historische) linken hebben met het park.

Een natuurlijke inrichting met aandacht voor (speel)groen is vaak een interessante aantrekkingsfactor voor jonge kinderen én hun ouders. Je zou zelfs door het opvangen en verzamelen van regenwater van de omliggende daken (publieke gebouwen?) een waterspeelplek kunnen maken met grachtjes, speelvalleien, een speelfontein, enz… .

Bovendien zorgt de aanwezigheid van jonge kinderen er vaak voor dat de plek een neutrale sfeer en aangenaam sociaal klimaat blijft behouden.

Denk ook aan het inrichten van “kamers” zodat iedere gebruiker een eigen plek met een eigen karakter heeft, maar toch het samen-gevoel niet uit het oog verliest. De installatie van dergelijke kamers linkt ook best met de rand van het park en dus aan de diensten en instanties die daar gelegen zijn. Door deze link te leggen wordt het park als het ware vergroot met de functies in de gebouwen rondom.

Zorg voor voldoende bomen die de beeldkwaliteit ten goede komen, maar ook voor verkoeling zorgen. Misschien een boomgaard of een moestuin (Op de Ferraris-kaart zijn moestuinen te zien op deze plaats).

Nuttige links en informatie

Wil je jezelf laten inspireren om je publieke ruimte een kwalitatieve invulling te geven? Je weet niet goed hoe je hieraan moet beginnen? Neem zeker hier een kijkje!