De Fases

Fase 1: indiening

Tijdens de eerste fase kunnen gemeentes tot 31 december 2020 hun beknopte cases of vragen bezorgen via het invulformulier. Houd het daarbij kort en concreet! Je stelt daarbij een gerichte vraag of enkele gerichte vragen waarop u graag feedback krijgt. We voorzien ook de mogelijkheid om bestanden op te laden, maar daarbij beperk je je tot foto’s, kaarten, grafieken. Het is geenzins de bedoeling om beleidsteksten, visieteksten, enz… door te sturen. Kortom: concreet… kort…

U kan een onbeperkt aantal cases indienen, maar u dient 1 invulformulier in per case. We selecteren na 31 december de 10 beste cases die we zullen voorleggen aan de experten.

Een goede case is:

  • herkenbaar voor andere gemeentes
  • concreet en kort
  • inspirerend en innoverend

Fase 2: feedback experten

Wij bezorgen de 10 cases aan de experten waarvan de expertise overlap vertoont met de vraag. Een case wordt bekeken door de bril van experten uit verschillende domeinen en sectoren en dat onafhankelijk van elkaar. Zo worden verschillende opties en invullingen aangereikt. Deze visies kunnen en mogen tegenstrijdig zijn, maar het geeft een waaier aan mogelijkheden en misschien komt er zo wel een fris alternatief bovendrijven. Zo zou het dus kunnen dat een gemeente die een bos als speelbos wil inrichten ook feedback krijgt van de expert inzake urbane wildernissen en van de expert klimaatmitigatie en van de expert stadlandbouw.

Deze fase is afgelopen.

Belangrijk: Houd in deze fase rekening dat de 10 geselecteerde cases een plaats krijgen op de blog van deze website. Het laboratorium is immers een lerend netwerk waar kennisdeling één van de speerpunten is.

Fase 3: feedback partners

Na de selectie en plaatsing van de 10 cases op de blog, worden “commentaren” toegelaten. Alle partners van het Laboratorium Publieke Ruimte kunnen extra bemerkingen, suggesties, tips of bedenkingen toevoegen. Dat kan, zoals op vele andere sociale media, via de knop “reactie plaatsen” onderaan elke case. Dit kan na afloop van de tweede fase en loopt 6 weken. De eerste keer dat u een reactie plaatst, verschijnt deze niet meteen in de blog. De reactie wacht op moderatie door de webbeheerder. Dit doen we om te vermijden dat er veel geautomatiseerde spamberichten hun weg naar de blog vinden.

Met “partners” bedoelen we alle verenigingen, organisaties, administraties en kennisinstellingen met openruimtelinks, kortom ons trouw publiek van het Kempens Open Ruimte Platform. De commentaren die zij geven, zijn geenzins sturend van aard, noch bekritiserend, maar hebben als doel de feedback van de experten verder te onderbouwen en uit te diepen. Zo krijg je als deelnemende gemeente een brede kijk op alle opties.